Polityka prywatności serwisu dogadania.pl

§ 1.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystając z usług Serwisu mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ahmes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-547) przy ul. Dzielnej 6/34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388600, z którym możliwy jest kontakt pod nr tel. 22 113 10 00 bądź adresem e-mail: biuro@ahmes.pl
 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ahmes.pl
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z niektórych usług naszego serwisu. Za każdym, razem gdy będziemy prosić o podanie nam jakichkolwiek danych osobowych, poinformujemy Państwa dokładnie o warunkach ich przetwarzania przez Ahmes Sp. z o.o.
   
 2. Dane osobowe mogą być zbierane w związku z korzystaniem z serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:
   
  1. wpisania się na listę subskrybentów Newslettera, co umożliwia otrzymywanie wiadomości od Ahmes Sp. z o.o. dotyczących najnowszych ofert, rabatów oraz zawierających inne materiały marketingowo-informacyjne,
    
  2. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

§ 2.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
   
  1. w przypadku wpisania się na listę subskrybentów Newslettera – przez okres realizacji świadczenia usługi Newsletter, aż do czasu wycofania Pani/Pana zgody na realizację tej usługi, żądania usunięcia swoich danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
    
  2. w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której Ahmes Sp. z o.o. wykorzystuje jej dane osobowe w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dopisania Państwa do listy subskrybentów Newslettera, umożliwiając Państwu otrzymywanie wiadomości od Ahmes Sp. z o.o. dotyczących najnowszych ofert, rabatów oraz zawierających inne materiały marketingowo-informacyjne oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

§ 3.

Ochrona danych osobowych

 1. Ahmes Sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1 ust. 5 oraz § 7 ust. 5 poniżej.
 1. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.
 1. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 

§ 4.

Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą również przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 5.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych: a) zbieranych podczas wpisywania się na listę subskrybentów Newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. (f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „r.o.d.o.”), b) zbieranych podczas wypełniania formularza kontaktowego i wysyłania pytania za jego pośrednictwem jest art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o.

 

§ 6.

Zakres przetwarzanych danych

 1. Ahmes Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię nazwisko, adres email oraz inne, które ujawnicie Państwo w treści pytania zadanego za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

§ 7.

Polityka „cookies” i wymagania techniczne

 1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .
 1. Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) r.o.d.o., dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.
 1. Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.
 1. Wchodząc na stronę www.dogadania.pl pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Ahmes Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz.
 1. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:
   
  1.  cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony i utrzymania połączenia z Serwerem;
    
  2. cookies pamiętające ustawienia strony (na Państwa życzenie);
    
  3. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie, umożliwiające pomiar skuteczności reklam i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań.
 1. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 1. Przysługuje Ci prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, prosimy o wysłanie pytań i uwag pod adres: biuro@ahmes.pl
 


Polityka prywatności - plik do pobrania