Jak dzwonić

Instrukcja korzystania z karty DoGadania

1. Usuń warstwę zdrapki z karty, aby odsłonić kod PIN.

2. Wybierz numer dostępowy:

  • 800 909 800 lub 800 90 11 22 z budek telefonicznych lub telefonów stacjonarnych, 
  • 83 888 08 88 z telefonów komórkowych lub budek telefonicznych nie obsługujących numeru 800 909 800 (opłata zgodna z cennikiem operatora).

3. Po usłyszeniu prośby o wprowadzenie numeru PIN wpisz kod z karty.

4. Poprawne wprowadzenie kodu PIN potwierdzone jest komunikatem o ilości środków na karcie.

5. Wybierz numer, z którym chcesz się połączyć.

6. Poprawne wprowadzenie numeru potwierdzone jest komunikatem o maksymalnej ilości minut, jakie pozostają Ci do rozmowy z tym numerem.

7. Po zakończeniu rozmowy - rozłącz się.

 

Jeśli nie powiodło się wprowadzenie numeru PIN, koniecznie sprawdź, czy aparat znajduje się w trybie wybierania tonowego. Starsze aparaty mogą domyślnie znajdować się w trybie impulsowym. Aby wykonać połączenie, musisz przełączyć tryb aparatu naciskając * (gwiazdkę).