Karta Telepin zawiesza usługi.

telepin
Uwaga!

Szanowni Państwo,

Informujemy że operator kart Telepin (to jest: Telepin Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000372712) z dniem 26.04.2022 roku zawiesił swoją działalność.
W związku z zaistniałą sytuacją informujemy
o braku  możliwości połączeń z kart Telepin, co nie leży po stronie budek DoGadania.

Wszelkie roszczenia należy kierować do operatora to jest: Telepin Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000372712.

Zachęcamy do korzystania z kart DoGadania. Sprawdź aktualne PROMOCJE